Par mums:

Par mums:

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija ir sabiedriska, nevalstiska organizācija, kura dibināta 2016. gada rudens sākumā. Asociācija apvieno sevī pieredzējušus profesionāļus būvniecības un tehnoloģiju nozarē, kas saprot būvniecības procesa grūtības un problēmas un spēj rast tām risinājumus.

Biedrības misija ir attīstīt būvniecības industriju, ieviešot digitalizācijas procesus un tehnoloģijas, tādā veidā uzlabojot darba un darbinieku efektivitāti, darba organizācijas struktūru un visu jomu kopumā.
Uzdevumi:

- sadarboties ar citām sabiedriskajām organizācijām, lai kopā sasniegtu rezultātu;
- palīdzēt būvniekiem ikdienas uzdevumu un darbu izpildes procesos un atvieglot tos;
- samazināt naudas izmaksas un lieku laika un resursu izmantošanu būvniecības procesos;
- vienkāršot un strukturizēt būvniecības procesus;
- palīdzēt valstij nozares investīciju piesaistē;
- piedalīties FIDIC līgumu, kā arī normatīvo aktu izstrādē, ņemot vērā būvnieku un citu būvniecības procesā iesaistīto personu intereses;
- ievākt, apkopot, analizēt un sniegt informāciju par Latvijas un pasaules jaunumiem un aktualitātēm būvniecības jomā.Biedrības mērķi:

1. Būvniecības rīku un tehnoloģiju digitalizācijas attīstība būvniecības nozarē Latvijā un Eiropā;
2. Būvniecības rīku un tehnoloģiju ieviešana būvniecības nozarē Latvijā un Eiropā;
3. Būvniecības nozares vispārēja attīstība;
4. Būvniecības uzņēmumu galveno darbības rādītāju (KPI) uzlabošana;
5. Dalība būvniecības likumdošanas procesā un rekomendāciju izstrāde;
6. BIS sistēmas pilnveidošana;
7. Latvijas publiskā un privātā būvniecības sektora ilgtspējības veicināšana;
8. Informācijas, zināšanu un apmācību veikšana būvniecības digitalizācijas jomā.