BŪVNIECĪBAS PARADOKSS

BŪVNIECĪBAS PARADOKSS: RISINA BŪVNIECĪBAS PROBLĒMU RADĪTĀS SEKAS, NEVIS PROBLĒMU CĒLONI

„Šobrīd dažādi defekti tiek konstatēti katrā otrajā ēkā, ko pārbauda Būvniecības valsts kontroles birojs. Tā vadītājs Pēteris Druķis norāda, ka atbildīgie būvdarbu vadītāji nespēj nodrošināt darbu kvalitāti, bet ģenerāluzņēmēji nespēj vai nevēlas uzņemties atbildību.”

Būvniecības darbu kvalitāte ir katras ēkas vispārējās kvalitātes pamats. Līdz ar to rodas loģisks jautājums – kāpēc Latvijā atbildību par būvdarbiem ir jāuzņemas būvdarbu pasūtītājam, ja pašu darbu kvalitātes nodrošināšana (vai citreiz pretēji – nenodrošināšana) ir tieši atkarīga no būvdarbu veicējiem?Pēc „Zolitūdes traģēdijas” aktualizējās jautājums par būvniecības valsts kontroli, līdz ar ko tika radīts Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), kurš darbojas jau pusotru gadu. Savā pastāvēšanas laikā BVKB ir licis publisko ēku īpašniekiem aizdomāties par savas ēkas drošību un veikt nepieciešamos uzlabojumus kā publiskajā, tā arī privātajā sektorā. Tomēr ir skaidrs, ka ne BVKB, nedz kāda cita iestāde nevar pilnībā pārbaudīt un nokontrolēt katras ēkas kvalitāti, attiecīgi novērtējot arī ēkas drošumu tās garajā ekspluatācijas laikā.

 

shutterstock_125206808-compressed

 

Rezultātā mūsu valstī veidojas paradokss: celtniecības procesā darbu kvalitāte nereti tiek nodrošināta nepietiekamā apjomā vai neatbilstoši visām prasībām un standartiem, bet ēkas ekspluatācijas laikā atklātie defekti un problēmas jānovērš ēkas īpašniekam – pasūtītājam, kurš būvdarbus pats nav veicis un kurš par būvniecības procesiem, to kvalitāti un atbilstību normām nav informēts tādā apjomā un kārtībā, kādā to pārzina paši būvdarbu veicēji. Un beigu galā, kāpēc mēs no trīs galvenajiem būvniecības parametriem – laika, līdzekļiem un kvalitātes, – esam spiesti izvēlēties tikai vienu vai divus?

Problēma ar jebkura celtniecības projekta kvalitāti ir plaša un vispārīga, un tās saknes ir meklējamas visā būvniecības procesa ciklā kopumā – sākot no projektēšanas, turpinot ar būvniecības materiālu izvēli un beidzot ar veicamo darbu kvalitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem, noteikumiem un citiem labas prakses standartiem. Pēdējā laikā būvniecības kvalitātes problēmas ietvaros ir vērojamas plašas diskusijas par pasūtītāja un ģenerāluzņēmēja atbildību un nekvalitatīvas celtniecības sekām, taču pavisam reti tiek runāts par būvniecības problēmu cēloni un veidiem, kā iespējams novērst problēmu jau pašā tās saknē.

 

11-01

 

Lielu daļu būvniecības problēmu var risināt jau sākotnējā to rašanās posmā – projektēšanas un celtniecības procesā, momentāni novēršot jebkādus defektus, neatbilstības, pārkāpumus un citas lietas, kas var kaitēt tālākajiem būvniecības procesiem vai ēkas tālākai lietošanai. Un šobrīd tirgū ir pieejamas un tiek ražotas arvien jaunas tehnoloģijas un IT risinājumi, kas šīs problēmas palīdz risināt pašā būvniecības procesa sākumā un tā laikā. Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas mērķis ir tās popularizēt, veicinot būvniecības jomas mūsdienīgu un kvalitatīvu attīstību, kā arī meklēt risinājumus problēmu cēloņiem laikā, kad daudzi izvēlas risināt problēmu radītās sekas.

Share this Post!

About the Author : admin


0 Komentāri