Digitālo izmaiņu laiks

Digitālo izmaiņu laiks

 

Mēs dzīvojam digitalizācijas transformāciju laikā, un tas ir revolucionāri. Mākoņskaitļošana, lielie dati (big data), sociālie mediji, bezvadu tīkli, sensori un citas mūsdienu tehnoloģiju iespējas apvienojas kopā, lai izmainītu to pasauli, kuru mēs pazīstam: mainot veidu, kā mēs strādājam, patērējam, sadarbojamies; veidojam un uzturam kontaktus. Šo pārveidošanās laiku sauc par „digitalizāciju”.

 

Digitalizācija savā būtībā ir konvertēšanas process uz digitālo formātu. Tomēr tas ir kaut kas vairāk par vienkāršu informācijas transformēšanu baitos. Tā ir dažādu reālā laika, tīkloto un digitālo tehnoloģiju, produktu un servisu pieņemšana, kas ļauj uzņēmumiem, cilvēkiem un pat iekārtām savienoties un komunicēt vienam ar otru.

Digitalizācija palīdz savākt, analizēt un apmainīties ar vērienīgo informācijas daudzumu visa veida aktivitātēs. Tā palīdz pārstrādāt produkta dizainu un izveidot pilnīgi jaunu produktu vai servisu, tā atbalsta procesus un vada savas piegādes ķēdes. Organizācija nevar būt labākā savā nozarē, neizprotot digitalizācijas iespējas un neizmantojot jaunās tehnoloģijas savā labā. Tāpēc digitalizācija šodien būtiski skar katru uzņēmumu ikvienā nozarē.

Digitalizācija ir svarīga katrā nozarē
Tehnoloģijas šodien ir iesaistītas katrā biznesa aspektā, un digitalizācija strauji kļūst par galveno uzņēmējdarbības izaugsmes un uzņēmumu peļņas spēku. Ir būtiski būt soli priekšā ar šo mūsdienu domašānas veidu un apzināties, ka tehnoloģijas un biznesu vairs nedrīkst atdalīt – tie ir savstarpēji cieši saistīti.

 

construction

 

Pētījuma grupa no MIT un Capgemini Consulting 2013. gadā nolēma noskaidrot, ko īsti nozīmē digitālās inovācijas tradicionālo uzņēmumu darbībai. Divu gadu pētījums, kurā tika iesaistīti 400 lieli uzņēmumi, parādīja, ka lielākā daļa uzņēmumu jau lieto tādas mūsdienu tehnoloģijas kā sociālos tīklus, mobilās sistēmas, analītiku un iebūvētās ierīces, lai mainītu komunikāciju ar viņu klientiem, mainītu iekšējo savu darbību un pat uzņēmumu biznesa modeļus.

Pētījuma ietvaros tika vērtēta uzņēmumu digitālā sagatavotība. Tika noskaidrots, ka 25% uzņēmumu ir gatavi ne tikai veidot digitālās inovācijas, bet arī iniciēt digitālo transformēšanos visa uzņēmuma mērogā, gūstot patiesu labumu no šāda veida darbībām. Tāpāt tiem piemīt spēcīgas transformācijas pārvaldes spējas. Šādiem uzņēmumiem ir ievērojami augstāki finansiālie rādītāji nekā citiem konkurentiem, kas ir mazāk digitāli nobrieduši.

Kopumā rezumējot pētījuma rezultātus, var secināt, ka digitalizācija palīdz uzņēmumiem strādāt produktīvāk un risināt problēmas efektīvāk. Pētījuma rezultāti norāda, ka, ieviešot pat vismazākās ar digitalizācijas procesiem saistītās izmaiņas savā sistēmā, tās atmaksāsies ar lielu atdevi.

Būvniecība – digitālo tehnoloģiju apakšgalā
Diemžēl ne visas nozares ir sākušas izmantot digitālo tehnoloģiju iespējas, un būvniecības nozare ir viena no tām nozarēm, kas ieņem pēdējo vietu IT ieviešanā. Būvniecības industrijai ir lielas iespējas mainīt šo situāciju, jo tik liela un būtiska nozare gluži vienkārši nedrīkst atpalikt no pārējām pasaules nozarēm.

 

rasejumi

Vairāku interviju un diskusiju ietvaros ar dažāda līmeņa būvniecības CEO tika konstatēts, ka visi ir informēti par industrijā notiekošo un zina, ka digitalizācija jau ir klāt. Tāpāt, pēc viņu domām, uzņēmējdarbību tuvākajā nākotnē izmainīs digitālā ekonomika, sociālie mediji, mobilās ierīces un lielie dati.

Eksistē 3 globālas tendences būvniecības un arhitektūras nozarē, kas spētu transformēt uzņēmējdarbību – tehnoloģiju attīstība, resursu trūkums un urbanizācijas process. Būvniecības lielākā problēmā ir tajā, ka nozari skar un regulāri ietekmē produktivitātes samazinašanās. Tāpāt būvniecības nozarē ir novērots pieprasījums rīkiem, kas spēj palielināt efektivitāti, infrastruktūras vērtību, kvalitāti, kā arī veicināt nozares kopējo ilgstspējību.

Lai risinātu šo problēmu klāstu, iespējams izmantot vairākas plaši pazīstamas digitālās tehnoloģijas, piemēram:

  • Būves informācijas modelēšanu (BIM), kurai ir liels potenciāls risināt vairākas būvniecības nozarē sastopamās problēmas un vienkāršot būvniecības procesu;
  • Lietu internets (Internet Of Things – IoT) – tā ieviešana ļauj pārvaldīt un būvēt „gudrās” ēkas un pilsētas;
  • Uzlabotas pirms-ražošanas metodes, tādas kā automātiskā 3D printēšana;
  • Tādu sistēmu kā ERP, SCM, CRM, lielo datu (big data) un mākoņskaitļošanas izmantošana.

 

Kopumā pastāv daudz iespēju notvert un palielināt digitālo intensitāti būvniecības nozarē, bet tā nevarēs veiksmīgi darboties bez stratēģijas, spēcīgas vīzijas un pārvaldības palīdzības, lai saskaņotu ieguldījumus līdz ar kopējo virzienu. Mēs dzīvojam laikā, kad daudz uzņēmumu investē līdzekļus bez pienācīgas stratēģijas izstrādes tikai tāpēc, lai parādītu, ka viņi seko līdzi digitālajām tendencēm, un tas uzņēmumiem rada vairāk zaudējumu, nekā ieguvumu.

Digitālā brieduma sasniegšana
Lai sasniegtu digitālo briedumu, uzņēmumiem ir pilnībājāpieņem digitālās tehnoloģijas, nezaudējot savu unikālo īpatnību. Lai atvērtu sev digitālo izmaiņu iespējas, var izvirzīt trīs ieteikumus:

1. Izvirziet mērķus
Pirmkārt, ir nepieciešams izvirzīt mērķi – tā ir procesa pati galvenā daļa. Pirms uzņemties darbus un uzdevumus, ir jābūt skaidrai izpratnei par savām vēlmēm un vajadzībām. Nepieciešams saprast, kas notiek ar tehnoloģijām visā pasaulē, un ir svarīgi būt atvērtam un izmantot katru iespēju, kas var palīdzēt sasniegt mērķus.

2. Esiet selektīvi
Otrkārt, ir būtiski identificēt tās iespējas un jomas, kur ir iespēja gūt vislielāko atdevi no ieguldītajiem līdzekļiem, un sākt tieši ar to. Lielākajai daļai uzņēmumu nav pietiekami daudz resursu, spēju un riska tolerances, lai uzņemtos vairākas lielās iespējas vienlaicīgi. Tāpēc ir svarīgi veikt rūpīgu analīzi, pirms jebkādas rīcības, kas saistīta ar sava uzņēmuma un tā procesu digitalizāciju.

3. Sasniedziet izvirzīto
Treškārt, vajag rīkoties! Vairumā gadījumu digitalizācijas ieviešanai ir nepieciešami eksperimenti, taču pārāk liels ieviešanas mēģinājumu skaits var radīt nepieciešamību pēc jauktiem ieguldījumiem, kas nevar nenodrošināt stabilu vērtību. Tāpēc ir vērts atcerēties, ka digitalizācijas intensitātei jābūt pārvaldītai roku rokāar transformāciju menedžmentu – vīziju, kontroli un iesaistīšanos visā organizācijā kopumā. Tāpēc, ja uzņēmums vēlas turpināt augt līdzi laikam un nezaudēt savu pozīciju tirgū, bet gan to uzturēt un pat paaugstināt, ir nepieciešams mainīt domāšanu jauno tehnoloģiju virzienā. Un, kad tas ir izdarīts idejiski, tad jāķeras pie tā faktiskās realizācijas – ieviešanas uzņēmumā.


Share this Post!

About the Author : admin


0 Komentāri