2017. gada iesākums asociācijā

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija 2017. gadu ir iesākusi aktīvi. 12. janvārī notika Būvniecības padomes sēde, kurā piedalījās arī BūvID asociācijas pārstavis.

Būvniecības padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, kā arī tā izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

construction

Minētās sēdes ietvaros tika apspriesta Būvniecības informācijas sistēma (BIS) un tās tālākā attīstība, kā arī sistēmas konsultatīvās padomes izveidošana, jo pastāv grūtības sistēmas izmantošanā un, pēc Pētera Druķa domām, sistēma nav pietiekoši veiksmīga.

Tāpat dažādu būvniecību organizāciju un ministriju pārstavji piedalījās diskusijā par izmaiņām būvniecības regulējumā un plānotajiem pasākumiem, normatīvā regulējuma pilnveidošanā 2017.gadā. Padomes uzmanība tāpat tika pievērsta būvprocesā iesaistīto pušu vajadzībām un atbildībām.

Sapulcē notika diskusija par visiem jautājumiem, īpaši daudz tika runāts par likuma grozījumiem, jo šī problēma ir skārusi vairākas būvniecībā iesaistītās personas.
Tā kā problēmu, kurām nepieciešams risinājums, skaits ir liels, padome neatrada viennozīmīgus lēmumus. Tika secināts, ka vēl jāizpēta visi priekšlikumi un viedokļi.

construction_!

Būvniecības padome rīko atklātās sēdes katru mēnesi atkarībā no esošajām problēmām un aktualitātēm. Viens no mūsu asociācijas mērķiem ir pārstāvēt tās intereses Būvniecības padomē un piedalīties normatīvo aktu izstrādē, ņemot vērā būvnieku un citu būvniecības procesā iesaistīto personu intereses, tādā veidā attīstot būvniecības nozari kopumā.

Share this Post!

About the Author : admin


0 Komentāri