Mācību kursi “BIM tehnoloģijas”

Septembris ir mācību sākuma laiks ne tikai izglītības iestādēs – arī Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija šī gada septembri iesāks ar mācību kursiem.

2017. gada rudenī Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija plāno uzsākt mācību kursu cikla par BIM tehnoloģijām organizāciju. Kopā ir paredzēti 4 kursi par BIM tehnoloģijām, kas veido kursu ciklu un kopēju skatījumu uz BIM tehnoloģiju būtību, to pielietošanas iespējām un ieguvumiem. Šāda veida mācību kursu cikls ir īpaši piemērots projektētājiem, būvniekiem, īpašniekiem, attīstītājiem, pasūtītājiem, ekspluatētājiem, uzraudzības organizācijām, kā arī citiem ekspertiem.

BIM tehnoloģiju kursu cikla tematika:

1. BIM tehnoloģijas: Ievads (8 akadēmiskās stundas).
Šajā kursā tiks paskaidrots BIM jēdziens un tā nozīme no vairākiem skatupunktiem – projektu vadības, projektēšanas, būvniecības, BIM rīku un tehnoloģijas ieviešanas puses.

2. BIM tehnoloģijas: Termini (4 akadēmiskās stundas).
Šī kursa laikā iespējams apgūt jaunizveidoto BIM terminu standartu, kā arī iegūt padziļinātus paskaidrojumus un komentārus no standartu izstrādājušiem autoriem.

3. BIM tehnoloģijas: Tehniskā pasūtīšana un prasības informācijai (8 akadēmiskās stundas).
Šī kursa laikā BIM tehnoloģija tiks aplūkota un skaidrota no pasūtītāja skatupunkta ar mērķi izprast, kā pasūtīt kvalitāti, kā izvēlēties komandu un kā sasniegt efektīvus rezultātus un resursu ekonomiju, izmantojot BIM tehnoloģiju (detalizēta PPI un BIP aplūkošana).

4. BIM tehnoloģijas: Informācijas vadība (16 akadēmiskās stundas).
Šajā kursā tiks detalizēti izskaidrota BIM vadības tehnoloģija un dažādi paņēmieni, kas saistīti ar BIM projekta uzsākšanu, līgumiem, Pasūtītāja Prasībām Informācijai (PPI), BIM īstenošanas plānu (BIP) un citiem saistītajiem procesiem.

BIM tehnoloģiju kursu cikls ir izveidots pakāpeniskai un padziļinātai BIM tehnoloģijas apgūšanai, taču kursus iespējams apmeklēt arī atsevišķi pēc vajadzības.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātus, kas sniedz profesionālās pilnveidošanas punktus, kā arī dažas ar BIM tehnoloģijām saistītas dokumentu sagataves.

Kursu norises laika sākums: 2017. gada septembris-oktobris (datums tiks precizēts, kad tiks savākta pilna grupa).
Kursu norises vieta: Rīga un/vai Daugavpils (atkarībā no pieprasījuma).

Kursos var piedalīties arī attālināti saskaņā ar iepriekšēju vienošanos. Atbilstoši klientu vēlmēm, kursus ir iespējams vadīt latviešu, angļu un krievu valodās.

Kontaktu forma jautājumiem

Share this Post!

About the Author : Igors Adlersbergs


0 Comment