“BIM terminoloģija” – LVS Standarts

Līdz 10. novembrim ir pagarināts Latvijas Valsts standarta “Būvju informācijas modelēšanas terminoloģija” viedokļu izteikšanas laiks, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku dokumenta kvalitāti un plašāku lietojumu.

Ar standartu varat iepazīties un to komentēt: http://viedoklis.lvs.lv/Home/Details/918

Share this Post!

About the Author : Igors Adlersbergs


0 Comment