SĒRIJA 3 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: BIP izstrāde

Lai veiksmīgi ieviestu Būves informācijas modelēšanu (BIM) VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā pārbūves būvprojekta veikšanai, ir izstrādāts detalizēts BIM īstenošanas plāns (BIP). Plāns izklāsta vispārīgo vīziju, detalizē BIM ieviešanas detaļas, kas jāievēro projekta komandai, definē BIM lomu projektā, nosaka savstarpējo uzdevumu un informācijas apmaiņu starp pusēm un apraksta nepieciešamās modelēšanā iesaistīto kompetences, kas vajadzīgas sekmīgai BIM integrēšanai.

BIP jeb BIM īstenošanas plāna saturs sastāvēja no pasūtītāja un papildus definētajām prasībām.


PASŪTĪTĀJA DEFINĒTĀS PRASĪBAS:
> BIP izstrāde;
> Būvprojekta sadaļu modeļu modelēšana;
> LOD 300 līmenis modeļu elementiem;
> BIM modeļi IFC formātā un oriģinālformātā;
> Instrukcija modeļu apskatei.


PAPILDUS DEFINĒTĀS PRASĪBAS:
> Esošās situācijas, demontējamo un projektēto elementu modeļi;
> Izstrādāto modeļu kvalitātes kontrole atbilstoši BIP prasībām;
> Kompetenču definēšana.


Nākamā sērija jau pavisam drīz!

Share this Post!

About the Author : Dana Šauberga


0 Komentāri

Send a Comment

Your email address will not be published.