SĒRIJA 5 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: MODELĒŠANAS SĀKUMS

Modelēšanas uzsākšanas posmā bija jādefinē, ko tieši modelēšanas koordinēšana iekļauj. Tika izdalītas sekojošas darbības:
> Vienošanās par BIM autorprogrammu;
> Rekonstrukcija: fāžu sadalījumu;
> Modelējamo apjomu sadalījumu;
> LOD precizēšana;
> ‘0’ punkta definēšana;
> Būves apjomu dalījums;
> VDV (CDE);
> Nosaukumu struktūra u.c.


Īso termiņu rezultātā bija nepieciešams vienlaicīgi 3 uzņēmumiem
strādāt katras AR un BK sadaļas ietvaros, izmantojot Revit Worksets.


Nākamā sērija jau pavisam drīz!

Share this Post!

About the Author : Dana Šauberga


0 Komentāri

Send a Comment

Your email address will not be published.