Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti

Šī gada 15. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) tika parakstīs sadarbības līgums ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju, kā mērķis ir sniegt atbalstu studiju programmu pilnveidē un studentu izaugsmē, kā arī veicināt būvniecības digitalizāciju un attīstību augstākās izglītības iestādēs.

Līgums paredz ciešāku sadarbību ar LLU Vides un būvzinātņu fakultāti (VBF), tādējādi uzņēmuma nozares speciālisti piedalīsies VBF studiju programmu pilnveidē, studiju darbu, diplomdarbu vadīšanā un recenzēšanā, dažādu lekciju lasīšanā, kā arī kopēju izglītojošu pasākumu organizēšanā. Studentiem būs iespēja izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus par aktuālām tēmām uzņēmumā, kā arī sadarbības laikā tiks nodrošinātas prakses vietas.

“Man ir patiess prieks, ka mums ir iespēja veidot sadarbību, jo digitalizācijas process būvindustrijas nozarē attīstās ar straujiem soļiem un mums nepieciešams sekot jaunākajām tehnoloģijām. Katrā ziņā digitalizācijas process ir neizbēgams un mums ir jāvirzās uz attīstību gan industrijā, gan izglītībā,” stāsta LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Sadarbības līgumu parakstīja LLU studiju prorektors Aigars Laizāns un Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Berķis, klātesot LLU Vides un būvzinātņu fakultātes asociētai profesorei (Emeritus) Silvijai Štrausai un asociētai profesorei, vadošai pētniecei Sandrai Gustai, kā arī Kristapam Ritvaram Ronim no SIA “Bonava”, kuram ir pieredze būves informācijas modelēšanas ieviešanā.

Tekstu veidoja: LLU sabiedrisko attiecību nodaļa

Share this Post!

About the Author : Dana Šauberga


0 Komentāri

Send a Comment

Your email address will not be published.