SĒRIJA 6 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: MODELĒŠANA

Modelēšanas procesā tika izstrādāti AR, BK, ŪK, AVK, EL (ESS, VAS,
UATS) un teritorijas sadaļas modeļi. Inženiertīkliem vien bija modelēti vairāk kā 20 tūkstoši objektu.


Daži no secinājumiem:
◉ Starp dažādiem rasējumiem, kas ir savstarpēji saistīti (griezumi, plāni,
shēmas u.c.), ļoti bieži veidojas nesakritības, kas parasti nav
novērojamas objektu orientētā projektēšanā (BIM), piemēram, plānā
objekts parādās, bet griezumā nē, vai arī viena stāvvada atšķirīgi
novietojumi plānā dažādos stāvos;
◉ Ir zonas, kur nav pieejama pieteikošs informācijas daudzums
modelēšanai (trūkst atzīmes vai mezgls nav līdz galam atrisināts);
◉ Visu sadaļu ietvaros bija redzamas problēmas ar neprecīzu
ģeometriju 2D rasējumos, kas dažos gadījumos neļāva 100%
atspoguļot būvprojekta risinājumus modelī. Piemēram, dažādas līniju
nobīdes vai neskaidras robežas;
◉ Bija vērojamas arī nesakritības starp sadaļām, kur, piemēram, AR
griezumā ir vienas atzīmes, bet ŪK ir citas;
◉ Modelēšanas laikā visi jautājumi tika fiksēti atskaitē, un par šo posmu
to bija vairāk kā 100.


Nākamā sērija jau pavisam drīz!

Share this Post!

About the Author : Dana Šauberga


0 Komentāri

Send a Comment

Your email address will not be published.