SĒRIJA 8 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: 5D BIM

5D BIM jeb būvapjomu aprēķins
Atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām starp citiem projekta uzdevumiem bija nepieciešams pārbaudīt būvprojekta ekonomikas daļu, pamatojoties uz BIM (modeļa) nolasāmo raksturīgo būvapjomu informāciju.


Tika izteikti sekojoši pieņēmumi:
1.BIM (modeļi) precīzi atspoguļo būvprojekta risinājumus;
2.Nav iespējams precīzi aprēķināt apjomus katrai tāmes pozīcijai;
3.Salīdzinājumam bija iespējams izvēlēties tikai fiziskus apjomus.
Apvienots informācijas modelis sastāv no atsevišķiem modeļiem katrai būvprojekta sadaļai.


Izmantojot katra sadaļas modeli bija sagatavotas apjomu tabulas, kuras atbilst lokālo tāmju strūktūrai un atsevišķām pozīcijām lokālajās tāmēs.
Veicot atbilstošos aprēķinus, tika noteikti sekojoši potenciālie ietaupījumi:
⚫ Vispārējie būvdarbi (demontāža, sienas, grīdas, jumti, pārsegumi, fasādes) – 8%;
⚫ Inženiertīkli un sistēmas (ŪK, AVK, EL) – 21%;
⚫ Kopējais ietaupījums: 12%.


Līdz ar to ir iespējams izteikt secinājumus:
1.BIM tehnoloģijas pielietošana ļauj samazināt cilvēkfaktoru un tā pieļautās kļūdas.
Vislielākā cilvēkfaktora ietekme – manuāls apjomu aprēķins izmantojot projekta informāciju ar nepietiekošu kvalitāti;
2.BIM (modeļi) ir strukturētas informācijas kopumi;
Definēta atbilstoši standartiem (klasifikācijas sistēmām, datu shēmām) modeļa struktura ļauj tādā pašā veidā strukturēt tāmes informāciju;
3.Strukturēto datu pieejamība ļauj pielietot datu zinātnes (Data Science) paņēmienus informēto lēmumu pieņemšanai;
4.Tāmētāja uzdevums vēsturiski ir skaidri definēts, tomēr būvprojekta dalībniekiem jābūt iespējai ne tikai paļauties uz viena vai vairāku būvspeciālistu darbībām un subjektīvo viedokli, bet arī pašiem īsā laikā pārliecināties par informācijas kvalitāti.


BIM tehnoloģijas nes veselu virkni ieguvumu ar nosacījumu, ka BIM izmantošana ir skaidri definēts mērķis no pasūtītāja puses, un BIM procesu vadība nodrošināta atbilstošā līmenī.

Share this Post!

About the Author : Dana Šauberga


0 Komentāri

Send a Comment

Your email address will not be published.