LVS piedāvā BIM e-apmācību kursus

Ir publicēta bezmaksas pieeja BIM e-apmācību materiāliem, kuru autori ir Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas biedru un partneru pārstāvji – Jānis Berķis (SIA ITED), Igors Adlerbergs (SIA ARHIS) un Kristaps Ritvars Ronis (sadarbības partneris Rīgas Tehniskā universitāte).

Materiāls ir tapis Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” (LVS) izsludinātā konkursa rezultātā.

Ņemot vērā būvniecības nozares digitalizācijas attīstību un pieaugošo interesi par BIM sniegtajām iespējām projektēt, būvēt un apsaimniekot būves digitālā vidē, “Latvijas standarts” piedāvā 3  brīvi pieejamus e-apmācību kursus ikvienam interesentam:
 – BIM vadība
 – BIM modelēšana
 – BIM koordinēšana

Kursa “BIM vadība” mērķis ir sniegt zināšanas par BIM vadību un ar to saistītajām niansēm, palīdzēt izprast digitālā aktīva izveides un apmaiņas būtību un veicināt praktisku zināšanu un prasmju apguvi.

Kursa “BIM modelēšana” mērķis ir sniegt pamatzināšanas un prasmes BIM modelēšanā, kā arī iepazīstināt ar būvprojekta izstrādes procesu, izmantojot trīsdimensionālas tehnoloģijas no skices izstrādes līdz rasējumu noformēšanai.

Kursa “BIM koordinēšana” mērķis ir palīdzēt izprast un pielietot dažādas modeļu kvalitātes pārbaudes metodes, to nozīmību un ietekmi uz projekta kvalitāti, kā arī izprast projekta izmaiņu komunikācijas un koordinēšanas procesu, metodes un to nozīmi veiksmīga projekta realizācijā.

Lai piedalītos kursos, nepieciešams reģistrēties, nosūtot uz e-pastu apmacibas@lvs.lv pieteikumu ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Kursi pieejami https://moodle.lvs.lv/ – bez maksas, neierobežotu laiku.

Autors: Kaspars Milaševičs un Dana Šauberga
Share this Post!

About the Author : Dana Šauberga


0 Komentāri

Send a Comment

Your email address will not be published.