fbpx

Būvniecības digitalizācijas konference “BIM ceļa kartes ieviešana Latvijā”

Šā gada 23. oktobrī Rīgā notiks Būvniecības digitalizācijas konference “BIM ceļa kartes ieviešana Latvijā”, savukārt 24. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē notiks Digitālās būvniecības izglītības diena. Latvijas būvniecības nozares nākotnes attīstības galvenajam virzienam jābūt digitalizācijai un  jaunai, daudz ciešākai sadarbībai starp pasūtītāju un būvniecības nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu pasūtītāja vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu būvi. Būvniecības informēšanas modelēšana jeb BIM […]

lasīt vairāk

Neizmantot būvniecībā mūsdienu tehnoloģijas ir dārgi!

Jānis Berķis, BūvID valdes priekšsēdētājs Būvju informācijas modelēšanas jeb BIM pielietošana būvniecībā ļauj ietaupīt nozīmīgus finanšu līdzekļus. Viens no piemēriem ir pērnā gada nogalē uzsāktais valstiski nozīmīgais BIM pilotprojekts – topošās centralizētās prokuratūras ēkas (Aspazijas bulvārī 7, Rīgā) rekonstrukcijas ietvaros. Šopavasar veiksmīgi noslēdzies pirmais lielais šī pilotprojekta posms un izdarīti pirmie secinājumi. BIM pilotprojetu realizē […]

lasīt vairāk

BIS bezmaksas semināri

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) atgādina, ka ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības dokumentācijas aprite notiks elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), kā to paredz Būvniecības likums. Līdz ar to Birojs rīko mācības. Mācības pieejamas bez maksas, kā arī nav ierobežojuma, cik pārstāvji no organizācijas tajās piedalās. Mācības organizētas 3 sesijās pirmdienās, trešdienās piektdienās. Programma: […]

lasīt vairāk

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti

Šī gada 15. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) tika parakstīs sadarbības līgums ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju, kā mērķis ir sniegt atbalstu studiju programmu pilnveidē un studentu izaugsmē, kā arī veicināt būvniecības digitalizāciju un attīstību augstākās izglītības iestādēs. Līgums paredz ciešāku sadarbību ar LLU Vides un būvzinātņu fakultāti (VBF), tādējādi uzņēmuma nozares speciālisti piedalīsies VBF studiju programmu pilnveidē, studiju […]

lasīt vairāk

SĒRIJA 5 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: MODELĒŠANAS SĀKUMS

Modelēšanas uzsākšanas posmā bija jādefinē, ko tieši modelēšanas koordinēšana iekļauj. Tika izdalītas sekojošas darbības:> Vienošanās par BIM autorprogrammu;> Rekonstrukcija: fāžu sadalījumu;> Modelējamo apjomu sadalījumu;> LOD precizēšana;> ‘0’ punkta definēšana;> Būves apjomu dalījums;> VDV (CDE);> Nosaukumu struktūra u.c. Īso termiņu rezultātā bija nepieciešams vienlaicīgi 3 uzņēmumiemstrādāt katras AR un BK sadaļas ietvaros, izmantojot Revit Worksets. Nākamā […]

lasīt vairāk

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijai – 3!

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija šī gada 29. septembrī ir atzīmēja savu 3. jubileju! Šobrīd asociācijā darbojas jau 35 biedri (28 uzņēmumi un 7 privātpersonas), un kopā mēs esam daudz paveikuši! Atskatoties pagātnē, vēlamies izcelt vairākus biedrībai nozīmīgus sasniegumus: >VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pilotprojekta BIM izstrādes īstenošana – nodots 1. posms; >vienīgā Latvijas valsts BIM standarta LVS1052:2018 […]

lasīt vairāk

SĒRIJA 4 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: VIENOTĀ DATU VIDE

Vienota datu vide (VDV) ir sava veida datubāze, kurā tiek vākta, pārvaldīta, uzglabāta un izplatīta visa ar projektu saistītā digitālā informācija. Citiem vārdiem, VDV ir BIM glabātuve. VDV nodrošināšanai izvēlējāmies biedra Orocon risinājumu, kas nodrošināja piekļuves tiesības un datu glabāšanu. Orocon ir strauji augošs IT uzņēmums, kas izstrādā atbilstošu programmatūru būvniecības digitalizācijas veicināšanai. Kā nākamais […]

lasīt vairāk

Oktobrī Rīgā notiks Būvniecības digitalizācijas konference un Digitālās būvniecības izglītības diena

Šā gada 23. oktobrī Rīgā notiks Būvniecības digitalizācijas konference “BIM ceļa kartes ieviešana Latvijā”, savukārt 24. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē notiks Digitālās būvniecības izglītības diena. Latvijas būvniecības nozares nākotnes attīstības galvenajam virzienam jābūt digitalizācijai un jaunai, daudz ciešākai sadarbībai starp pasūtītāju un būvniecības nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu pasūtītāja vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu  būvi. Būvniecības informēšanas modelēšana jeb BIM […]

lasīt vairāk

SĒRIJA 3 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: BIP izstrāde

Lai veiksmīgi ieviestu Būves informācijas modelēšanu (BIM) VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā pārbūves būvprojekta veikšanai, ir izstrādāts detalizēts BIM īstenošanas plāns (BIP). Plāns izklāsta vispārīgo vīziju, detalizē BIM ieviešanas detaļas, kas jāievēro projekta komandai, definē BIM lomu projektā, nosaka savstarpējo uzdevumu un informācijas apmaiņu starp pusēm un apraksta nepieciešamās modelēšanā […]

lasīt vairāk

SĒRIJA 2 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: KOMANDA un PLĀNS

Turpinot BIM pilotprojekta rakstu sēriju, šodien pastāstīsim par iesaistīto komandu un izveidoto darbu plānu. Daļa no komandas, kas sastāvēja no mūsu biedriem, bija sekojoši uzņēmumi: ITED; OROCON; Arhis; Akmens Nami; CMB; MARK Arhitekti; RERE grupa; ARA Intellect; Arhis MEP; 3dskenesana.lv; SIA EM71 Atsevisķs speciāliststs Jānis Prodnieks. Kopumā projektā tika iesaistīti vairāk nekā 10 uzņēmumi un […]

lasīt vairāk
Showing 1 to 10 of 33 results