BIM Kompetence

Lai apkopotu Latvijas būvniecības nozares BIM briedumu, Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija ir izstrādājusi metodiku, kā apkopot un izvērtēt uzņēmumu BIM kompetences līmeni.

Lai sasniegtu pamata līmeni uzņēmumiem ir jāaizpilda anketa, kura sastāv no 27 jautājumiem ar kuru palīdzību tiek noskaidrota tāda informācija kā – uzņēmuma darbības specifika, darbinieku skaits, BIM lietotāju skaits, BIM projektu pieredze, tehnoloģiju un procesu lietojums u.c.

Maksimālais punktu skaits ir 100, uzņēmumiem, kuriem punktu skaits pārsniedz 50 tiek piešķirts pamata BIM kompetences līmenis.
Punkti par jautājumiem tiek vērtēti gan pēc tā, cik sniegtā atbilde ir detalizēti aprakstīta, gan pēc tās satura.
Aizpildot šo anketu uzņēmums apliecina, ka visa sniegtā informācija aizpildīšanas brīdī ir patiesa.
Aizpildīto anketu izvērtē vismaz 3 asociācijas pārstāvji, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.

Anketā norādīto informāciju ir jāatjauno vienu reizi gadā.

Asociācija turpinās BIM kompetences kritēriju tālāku izstrādi, lai padziļinātāk izvērtētu uzņēmumus, kuriem piešķirt nākamos kvalifikācijas līmeņus.

Anketu var aizpildīt jebkurš Latvijas uzņēmums šajā saitē: Anketa

Logo Uzņēmuma nosaukums Darbības joma Darbinieku skaits Cik no darbiniekiem lieto BIM BIM kompetences līmenis
ITED, SIA BIM modelēšana, koordinēšana un analīze, vadība un konsultācijas, ieviešana 6-25 76-100% Pamata
Akmens Nami, SIA Projektēšana, Konsultācijas un vadība 6-25 20-50% Pamata
SITERA, SIA Projektēšana, konsultācijas un vadība, būvprojektu būvkonstrukciju sadaļas ekspertīzes 6-25 76-100% Pamata
3DDATI, SIA BIM Menedžments, BIM modelēšana, BIM konsultēšana, BIM ieviešana, scan-to-BIM un lāzerskenēto datu apstrāde 6-25 76-100% Pamata
ARA Intellect, SIA Projektēšana, konsultācijas un vadība 6-25 76-100% Pamata
MARK Arhitekti, SIA Projektēšana, būvuzraudzība 6-25 <20-50% Pamata
CMB, SIA Projektu attīstīšana, projektēšana, būvuzraudzība, konsultācijas un vadība, ēku energosertifikācija 50+ 20-50% Pamata
MERKS, SIA Projektu attīstīšana, būvniecība 50+ <20% Pamata
BONAVA Latvija SIA Projektu attīstīšana, projektēšana, būvniecība 50+ 25-50% Pamata
KasunK.Studija SIA Projektēšana 6-25 76-100% Pamata
SIA ESSEL.lv Konsultācijas un vadība 1-5 76-100% Pamata
Baltic BIM management BIM modelēšana, koordinēšana un analīze, vadība un konsultācijas, ieviešana 6-25 76-100% Pamata