Mūsu mērķi

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas mērķi

Būvniecības industrijas pārstāvjus asociācijā vieno vēlme attīstīt būvniecības industriju, ieviešot jaunās tehnoloģijas un procesus. Mēs esam daudzi, bet mums visiem ir viens mērķis – uzlabot būvniecības procesu un darbinieku efektivitāti, darbu organizācijas struktūru un visu jomu kopumā.

Biedrības statūtos definētie mērķi:

  • Publiskā un privātā būvniecības sektora izglītošana un konsultēšana  digitalizācijas jomā;
  • Būvniecības rīku un tehnoloģiju, tādu kā BIM (Būvju Informācijas Modelēšanas), attīstība un ieviešana būvniecības nozarē Latvijā un Eiropā;
  • Būvniecības nozares uzņēmumu galveno darbības rādītāju (KPI) uzlabošana;
  • Dalība Latvijas un Eiropas būvniecības likumdošanas un rekomendāciju izstrādes procesos;
  • Dalība būvniecības informāciju sistēmu pilnveidošanā;
  • Latvijas publiskā un privātā būvniecības sektora ilgtspējības veicināšana.

„Digitalizācijas process ir neatņemama 21. gadsimta ikdienas sastāvdaļa jebkurā nozarē. Arī būvniecības jomā digitalizācijas process nav svešs – par to liecina gan BIS ieviešana Latvijā, gan arī labākā Ziemeļu un Rietumu kaimiņu prakse, kas skaidri parāda BIM un citu mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas priekšrocības.

Šobrīd kā pasaules, tā arī pašmāju tirgū ir pieejamas un tiek ražotas arvien jaunas tehnoloģijas un IT risinājumi, kas ne vien palīdz risināt būvniecības nozarē sastopamās problēmas, bet arī uzlabo kompetento iestāžu, uzņēmumu un apakšnozaru savstarpējo komunikāciju, vienkāršo datu apmaiņas, uzglabāšanas un apstrādes procesus, kā arī optimizē kā iekšējos uzņēmuma, tā arī kopējos darba procesus, attiecīgi palielinot arī katras iesaistītās personas darba ražīgumu.

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas mērķis ir tās tehnoloģijas un saistītos procesus popularizēt, veicinot būvniecības nozares mūsdienīgu un kvalitatīvu attīstību, kā arī meklēt risinājumus problēmu cēloņiem laikā, kad daudzi izvēlas risināt problēmu radītās sekas.”

 

– stāsta Elga Berķe, Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas līdzdibinātāja un valdes locekle.