Mūsu vērtības

profesionalisms

Profesionālisms

Mūs apvieno zināšanas, pieredze un spējas . To veido mūsu nozares eksperti, sadarbības partneri un prasme apvienot spēkus vienam mērķim. Tā ir kompetence, tiekšanās pie izciliem rezultātiem un pastāvīgs pilnveidošanas process kopēja mērķa sasniegšanai – attīstīta būvniecības nozare ar plašo digitalizācijas tehnoloģiju izvēli.

attistiba

Attīstība

Šī ir mūsu vērtība, kuras pamatā mēs darbojamies. Tā ir cieši saistīta ar biedrības mērķiem, līdz ar to attīstība kā vērtība ir uztverama gan mūsu attieksmē, gan darbos: viss, ko mēs darām, ir saistīts ar biedrības un nozares attīstību.

atklatiba

Atklātība

Mēs kā asociācijas biedri esam atklāti viens pret otru un pret visu nozari/tautu kopumā. Ir svarīgi veidot godīgas un atklātas attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja uzticība, kas veidojas, nekad neuztraucoties par otra viedokli, bet gan respektējot to, ņemot to vērā un paņemot labāko, ko otrs var ieteikt. Tā ir mūsu izpratne par cieņu, produktīvām un abpusēji izdevīgām attiecībām.

uznemiba

Uzņēmība

Mums ir svarīgi uzņēmīgi cilvēki, kas ir gatavi attīstīt un uzlabot nozari ne vien ar vēlmi, bet arī realizētajiem darbiem. Līdz ar to uzņēmība ir būtiska vērtība, kas katra biedra pienākumu ietvaros realizējama vislabākajā praksē un iespējā, veicinot biedrības iekšējo darbību un attīstību, kas savukārt tieši ietekmē un veicina arī pašu nozares kopējo attīstību.