Pievienojies

Lai pievienotos mūsu asociācijai, ir nepieciešams veikt šādas darbības:

Jāiepazīstas ar mūsu statūtiem. Ja esat gatavs tos ievērot, tad uz asociācijas e-pastu jānosūta šādi dokumenti:

  1. Iesniegums par uzņemšanu asociācijā;
  2. Jūsu foto vai uzņēmuma logo (ja vēlaties iestāties asociācijā kā juridiska persona);
  3. Uzņēmuma vai privātpersonas LinkedIn saite (ja tāda ir);
  4. Jāaizpilda jauno biedru anketa.

Iepriekš minētos dokumentus (ieskenētus) sūtiet uz mūsu asociācijas e-pastu info@buvid.lv. 5 darba dienu laikā mēs izskatīsim Jūsu sniegto informāciju, un pozitīva lēmuma gadījumā Jūs tiksiet uzņemti Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijā, kā arī Jums tiks nosūtīts rēķins biedra naudas apmaksai. Pēc rēķina apmaksas Jums tiks izveidota un nosūtīta piekļuve mūsu  Google Drive krātuvei, kur mūsu biedri dalās ar noderīgu informāciju.

Biedru naudas aprēķina princips:

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī 10 EUR apmērā kā fiziskā persona vai reizi gadā kā juridiskā persona atbilstoši uzņēmuma darbinieku skaitam.

1 - 5 darbinieki

150

ik gadu

6 - 10 darbinieki

200

ik gadu

11 - 20 darbinieki

250

ik gadu

21 - 50 darbinieki

300

ik gadu

51+ darbinieks

400

ik gadu

Privātpersona

120

ik gadu