Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti

Šī gada 15. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) tika parakstīs sadarbības līgums ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju, kā mērķis ir sniegt atbalstu studiju programmu pilnveidē un studentu izaugsmē, kā arī veicināt būvniecības digitalizāciju un attīstību augstākās izglītības iestādēs. Līgums paredz ciešāku sadarbību ar LLU Vides un būvzinātņu fakultāti (VBF), tādējādi uzņēmuma nozares speciālisti piedalīsies VBF studiju programmu pilnveidē, studiju […]

lasīt vairāk

SĒRIJA 5 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: MODELĒŠANAS SĀKUMS

Modelēšanas uzsākšanas posmā bija jādefinē, ko tieši modelēšanas koordinēšana iekļauj. Tika izdalītas sekojošas darbības:> Vienošanās par BIM autorprogrammu;> Rekonstrukcija: fāžu sadalījumu;> Modelējamo apjomu sadalījumu;> LOD precizēšana;> ‘0’ punkta definēšana;> Būves apjomu dalījums;> VDV (CDE);> Nosaukumu struktūra u.c. Īso termiņu rezultātā bija nepieciešams vienlaicīgi 3 uzņēmumiemstrādāt katras AR un BK sadaļas ietvaros, izmantojot Revit Worksets. Nākamā […]

lasīt vairāk

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijai – 3!

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija šī gada 29. septembrī ir atzīmēja savu 3. jubileju! Šobrīd asociācijā darbojas jau 35 biedri (28 uzņēmumi un 7 privātpersonas), un kopā mēs esam daudz paveikuši! Atskatoties pagātnē, vēlamies izcelt vairākus biedrībai nozīmīgus sasniegumus: >VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pilotprojekta BIM izstrādes īstenošana – nodots 1. posms; >vienīgā Latvijas valsts BIM standarta LVS1052:2018 […]

lasīt vairāk

SĒRIJA 4 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: VIENOTĀ DATU VIDE

Vienota datu vide (VDV) ir sava veida datubāze, kurā tiek vākta, pārvaldīta, uzglabāta un izplatīta visa ar projektu saistītā digitālā informācija. Citiem vārdiem, VDV ir BIM glabātuve. VDV nodrošināšanai izvēlējāmies biedra Orocon risinājumu, kas nodrošināja piekļuves tiesības un datu glabāšanu. Orocon ir strauji augošs IT uzņēmums, kas izstrādā atbilstošu programmatūru būvniecības digitalizācijas veicināšanai. Kā nākamais […]

lasīt vairāk

Oktobrī Rīgā notiks Būvniecības digitalizācijas konference un Digitālās būvniecības izglītības diena

Šā gada 23. oktobrī Rīgā notiks Būvniecības digitalizācijas konference “BIM ceļa kartes ieviešana Latvijā”, savukārt 24. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē notiks Digitālās būvniecības izglītības diena. Latvijas būvniecības nozares nākotnes attīstības galvenajam virzienam jābūt digitalizācijai un jaunai, daudz ciešākai sadarbībai starp pasūtītāju un būvniecības nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu pasūtītāja vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu  būvi. Būvniecības informēšanas modelēšana jeb BIM […]

lasīt vairāk

SĒRIJA 3 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: BIP izstrāde

Lai veiksmīgi ieviestu Būves informācijas modelēšanu (BIM) VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā pārbūves būvprojekta veikšanai, ir izstrādāts detalizēts BIM īstenošanas plāns (BIP). Plāns izklāsta vispārīgo vīziju, detalizē BIM ieviešanas detaļas, kas jāievēro projekta komandai, definē BIM lomu projektā, nosaka savstarpējo uzdevumu un informācijas apmaiņu starp pusēm un apraksta nepieciešamās modelēšanā […]

lasīt vairāk

SĒRIJA 2 – VNĪ BIM PILOTPROJEKTS: KOMANDA un PLĀNS

Turpinot BIM pilotprojekta rakstu sēriju, šodien pastāstīsim par iesaistīto komandu un izveidoto darbu plānu. Daļa no komandas, kas sastāvēja no mūsu biedriem, bija sekojoši uzņēmumi: ITED; OROCON; Arhis; Akmens Nami; CMB; MARK Arhitekti; RERE grupa; ARA Intellect; Arhis MEP; 3dskenesana.lv; SIA EM71 Atsevisķs speciāliststs Jānis Prodnieks. Kopumā projektā tika iesaistīti vairāk nekā 10 uzņēmumi un […]

lasīt vairāk

BūvID sapulce: BIM integrācija un rīki

Pēc ilgāka pārtraukuma 10.septembrī aizvadījām asociācijas biedru un viesu sapulci, kuras ietvaros sanākušajiem bija iespēja noklausīties izzinošu semināru ciklu par būvniecības digitalizācijas jaunumiem. Iedvesmojošā pieredzes stāstā dalījās Jānis Goldmanis (UPB), iepazīstinot klātesošos ar BIM un ERP procesu integrāciju uzņēmuma darbībā. Lielais jautājumu daudzums no sanākušajiem speciālistiem liecināja par tēmas aktualitāti. Paldies SIA Strandeck pārstāvim Artjomam […]

lasīt vairāk

Sērija 1 – VNĪ BIM pilotprojekts: OBJEKTS un MĒRĶI

Mūsu asociācija, nodrošinot BIM izstrādi priekš Valsts Nekustamo īpašumu pirmā BIM pilotprojekta, ir veiksmīgi noslēgusi tā pirmo posmu, un esam gatavi dalīties ar sasniegto!Turpmākā informācija tiks publicēta 12 stāstu sērijās, ļaujot apzināt katru no projekta aspektiem. Sekojiet līdzi! Informācija par objektu:> prokuratūras ēka Aspazijas bulvārī 7, Rīgā;> celta 1891. gadā;> platība 6600.20 m2;> posms – […]

lasīt vairāk

Vai BIM būtu novērsis radušos situāciju ar Jauno Rīgas teātri?

Pēdējos mēnešos apspriestajā Jaunā Rīgas teātra (turpmāk – JRT) skandālā vairākkārt pieminēts vārds BIM un tas, ka tas būtu varējis palīdzēt novērst radušos situāciju – bojājumus trešo pušu īpašumiem, nepilnīgu būvprojektu, pārkāpumiem būvlaukumā u.c.[1] Kas ir šis BIM un, vai tiešām tas varētu palīdzēt? Ar savu viedokli dalās Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas* (turpmāk BūvID) valdes […]

lasīt vairāk
Showing 11 to 20 of 79 results