Par mums

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija ir sabiedriska, nevalstiska organizācija, kura dibināta 2016. gada rudens sākumā. Asociācija apvieno sevī pieredzējušus profesionāļus būvniecības un tehnoloģiju nozarē, kas saprot būvniecības procesa grūtības un problēmas un spēj rast tām risinājumus.

Biedrība strādā atbilstoši tās vērtībām un noteiktajiem mērķiem. Biedrības misija ir attīstīt būvniecības industriju, ieviešot un apmācot nozari pielietot jaunus digitalizācijas procesus un tehnoloģijas, tādā veidā uzlabojot darba un darbinieku efektivitāti, darba organizācijas struktūru un visu jomu kopumā.

Kāpēc pievienoties

Kļūstot par biedru, Jūs atbalstāt būvniecības nozares attīstību dažādākajos digitalizācijas jomas virzienos, piemēram, tādos kā Būvju Informācijas Modelēšana (BIM) un citas tehnoloģijas būvniecībā. Biedrība divas reizes mēnesī organizē biedru sapulces, kuru pirmā daļa tiek veltīta izglītojošām prezentācijām par biedrībai aktuālām tēmām – tajās ir piedalījušies arī pieaicinātie speciālisti no Lielbritānijas, Kanādas, Dānijas, Igaunijas u.c. Sapulces otrajā daļā tiek apspriestas biedrības aktualitātes.

Biedru intereses tiek pārstāvētas arī aktīvā darbā ar valsti un pašvaldībām un citās sabiedriskajās aktivitātēs. Biedrība apkopo noderīgu informāciju par nozares tendencēm un aktualitātēm.
Biedriem ir iespēja iesaistīties dažādos projektos, piemēram, standartu izstrādē, semināru vadīšanā u.c. Protams, biedri iegūst arī vērtīgus kontaktus savas profesionālās darbības attīstīšanai.

Seko mums

Biedrības aktualitātēm var sekot līdzi mūsu mājas lapas jaunumu sadaļā, Facebook lapā un grupā. Facebook vietnē un mājaslapā ir atrodama informācija par biedrības aktivitātēm un jaunumiem. Grupa, savukārt, ir forums, kurā biedriem ir iespēja apspriesties vienam ar otru par dažādām tēmām, kā arī saņemt papildu informāciju par biedrības pasākumiem un darbu.