Ziedot

BUVID

Personal Info

Lai veiktu ziedojumu, izmantojiet sekojošus rekvizītus:

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 88, LV-1009
Faktiskā adrese: Matīsa iela 129, LV-1009
Reģ. Nr.: 40008256432
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV07HABA0551042598702
Paldies par interesi un palīdzību!

Donation Total: €10,00